De Praktijk


Casus 1. Tegelvloer onthechting met 2-3 cm hoge opstanden van tegels over 2 verdiepingen.

Object: Hoogbouw, kantorenblok van distributiecentrum.
Vloer: betonnen constructievloeren voorzien van ingewerkte vloerverwarming en directe tegelverlijming (niet zwevend).

Een tegelzetter uit Noord Brabant benaderde ons met de vraag een vloeropname te doen. Hij had een forse claim ontvangen van een gebouweigenaar om de gangen en kantoren opnieuw te tegelen voor eigen rekening.

Een tegelbranche gerelateerde deskundige had een rapportage verstrekt aan de eigenaar van het gebouw met de conclusie: doordat de tegelzetter niet conform de norm butter en float (dat is een tweezijdige verlijming) gelijmd heeft is de vloer gaan onthechten.

De tegelzetter gaf AE Expertise opdracht de vloerproblematiek te onderzoeken. Tijdens onze opname gaf de tegelzetter aan dat de vloer al ruim 4 jaar goed gefunctioneerd heeft en er geen klachten zijn gemeld, ook niet door de huurder van het pand.

Al snel bleek de te inspecteren ruimte sporen te vertonen van waterschade zoals behang dat op naden losliet (Zie foto rechtsonder), overgeschilderd behang, hier en daar grotere plinten en voegwerk met kalkuitbloei langs tegelzijde.

Na speurwerk door AE Expertise op internet bleek een 112 melding voor dit adres te bestaan: de brandweer was uitgerukt vanwege een sprinkler-blussing!

Wij citeren een paar zinnen uit onze rapportage:
Per sprinkler komt normaliter tussen de 90 en de 300 liter water per minuut vrij in de ruimte. Het moet in deze casus met een minimale sprinkleractivatietijd van 10 minuten hebben gehandeld om vele duizenden liters water over wanden en vloeren. De 'normale' reactie is dat om verdamping van water te bevorderen de vloerverwarming wordt geactiveerd.

Deze (vaak routinematige) handeling is zeer schadelijk voor o.a. de vloersamenstelling.

De (volumetrische) uitzettingscoëfficiënt van water bij 20 graden Celsius bedraagt Y = 0.21 10-3/K.

Bij een aannemelijke aanvoerwater temperatuursverhoging van de vloerverwarming van 18˚ naar 38˚ Celsius zet water dus 0,42% uit. Dat lijkt niet zo veel maar in een situatie waar elke holle ruimte gevuld is zal er o.a. een enorme expansiekracht van uit gaan.


Wij hadden de opdracht de schadeoorzaak te achterhalen. Natuurlijk had de wederpartij gelijk dat de tegels tweezijdig verlijmd moesten worden. Maar de enorme expansie van ingesloten water met thermische uitzetting van de vloer met falen tot gevolg is een (opstal)verzekeringszaak geworden.

Een dankbare tegelzetter was voor ons een extra beloning voor al het speurwerk!


De Praktijk


Casus 1. Tegelvloer onthechting met 2-3 cm hoge opstanden van tegels over 2 verdiepingen.

Object: Hoogbouw, kantorenblok van distributiecentrum.
Vloer: betonnen constructievloeren voorzien van ingewerkte vloerverwarming en directe tegelverlijming (niet zwevend). Een tegelzetter uit Noord Brabant benaderde ons met de vraag een vloeropname te doen.
Hij had een forse claim ontvangen van een gebouweigenaar om de gangen en kantoren opnieuw te tegelen voor eigen rekening. Een tegelbranche gerelateerde deskundige had een rapportage verstrekt aan de eigenaar van het gebouw met de conclusie: doordat de tegelzetter niet conform de norm butter en float (dat is een tweezijdige verlijming) gelijmd heeft is de vloer gaan onthechten.

De tegelzetter gaf AE Expertise opdracht de vloerproblematiek te onderzoeken. Tijdens onze opname gaf de tegelzetter aan dat de vloer al ruim 4 jaar goed gefunctioneerd heeft en er geen klachten zijn gemeld, ook niet door de huurder van het pand.

Al snel bleek de te inspecteren ruimte sporen te vertonen van waterschade zoals behang dat op naden losliet (Zie foto onder), overgeschilderd behang, hier en daar grotere plinten en voegwerk met kalkuitbloei langs tegelzijde. Na speurwerk door AE Expertise op internet bleek een 112 melding voor dit adres te bestaan: de brandweer was uitgerukt vanwege een sprinkler-blussing!

Wij citeren een paar zinnen uit onze rapportage:
Per sprinkler komt normaliter tussen de 90 en de 300 liter water per minuut vrij in de ruimte. Het moet in deze casus met een minimale sprinkleractivatietijd van 10 minuten hebben gehandeld om vele duizenden liters water over wanden en vloeren. De 'normale' reactie is dat om verdamping van water te bevorderen de vloerverwarming wordt geactiveerd.

Deze (vaak routinematige) handeling is zeer schadelijk voor o.a. de vloersamenstelling.

De (volumetrische) uitzettingscoëfficiënt van water bij 20 graden Celsius bedraagt Y = 0.21 10-3/K.

Bij een aannemelijke aanvoerwater temperatuursverhoging van de vloerverwarming van 18˚ naar 38˚ Celsius zet water dus 0,42% uit. Dat lijkt niet zo veel maar in een situatie waar elke holle ruimte gevuld is zal er o.a. een enorme expansiekracht van uit gaan.


Wij hadden de opdracht de schadeoorzaak te achterhalen. Natuurlijk had de wederpartij gelijk dat de tegels tweezijdig verlijmd moesten worden. Maar de enorme expansie van ingesloten water met thermische uitzetting van de vloer met falen tot gevolg is een (opstal)verzekeringszaak geworden.

Een dankbare tegelzetter was voor ons een extra beloning voor al het speurwerk!